O firmie

go

O Inloko

My, czyli INLOKO – Wschodnio-Europejska Firma Logistyczna, oferujemy klientom pełny zakres usług transportowo-spedycyjnych w międzynarodo- wym transporcie ładunków. Główna siedziba naszej firmy znajduje się w Warszawie. Geografia usług firmy obejmuje kraje Europy Zachodniej i Centralnej, Federację Rosyjską, Białoruś, Ukrainę, Mołdowę, Kazachstan, Uzbekistan i inne kraje WNP.

Nasz zespół to grupa młodych specjalistów, wysoko wykwalifikowanych w dziedzinie transportu i logistyki, absolwentów akademii IRU, doskonale znających rynki, normy i standardy Europy Wschodniej i Zachodniej. Każdy nasz pracownik swobodnie włada kilkoma językami obcymi. Języki robocze naszego biura to polski, rosyjski, angielski, francuski, białoruski, ukraiński i rumuński.

Klientami INLOKO są duże koncerny międzynarodowe, średnie i małe przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, Rosji i krajów WNP. Naszym klientom gwarantujemy skrupulatne dotrzymanie warunków umów, stabilność, szacunek i zawsze wysoką jakość.

INLOKO jest firmą stosującą w praktyce zasady zarządzania jakością. Jesteśmy nastawieni na realizację wymagań naszych klientów, toteż prowadzimy stały monitoring tych wymagań, ciągłe doskonalimy naszą pracę i dążymy do podwyższenia jakości naszych usług.

Naszym priorytetowym celem jest osiągnięcie długofalowego sukcesu przez maksymalne zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie usług transportowych.

Kompetencje

go

Nasze kompetencje

Firma INLOKO organizuje i wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe z wykorzystaniem najbardziej optymalnych schematów logistycznych.

Nasze podstawowe usługi:

 • Przewozy kompletnych ładunków

  między krajami Europy Zachodniej i Centralnej a Federacją Rosyjską, Białorusią, Ukrainą, Mołdową, Kazachstanem, Uzbekistanem i innymi krajami WNP.

  W zależności od wymaganych warunków transportu, gabarytów ładunku (masa, objętość, temperatura kontrolowana, specjalne warunki przewozu i inne wymagania) dobieramy optymalną trasę oraz rodzaj transportu.

  Stan ładunku jest przez nas kontrolowany na każdym etapie transportu, dostawa przebiega w systemie „od drzwi do drzwi”, prowadzony jest stały monitoring z zastosowaniem nawigacji GPRS, sieci komórkowych i satelitarnych.

  Zamówienie można złożyć tutaj tutaj

 • Przewóz ładunków łączonych

  z krajów Europy Zachodniej i Centralnej do Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Mołdowy, Kazachstanu, Uzbekistanu i innych krajów WNP.

  Dobrze zorganizowany system obecności firmy INLOKO w krajach Unii Europejskiej pozwala wydajnie transportować „ładunki łączone”, co umożliwia przewóz drobnych partii ładunków na trasach międzynarodowych bez konieczności zamawiania całego samochodu.

 • Przeładunek, składowanie i konsolidacja ładunków

  Funkcjonujemy na rozmaitych platformach. Proponujemy indywidualne rozwiązania, w zależności od aktualnych potrzeb klienta. W razie potrzeby dokonujemy przeładunku bez składowania (z jednego środka transportu na drugi), przeładunku ze składowaniem towaru oraz przeładunku z konsolidacją towaru dla odbiorcy.

 • Obsługa ładunku (oznakowanie, etykietowanie, sporządzanie dokumentacji transportowej i organizacja odpraw celnych)
 • Ubezpieczanie ładunków
 • Kontrola jakości oraz raporty oceny ryzyka
 • Usługi z zakresu doradztwa w sprawach neutralizacji, uzyskiwania zezwoleń weterynaryjnych, fitosanitarnych
 • Certyfikacja/deklarowanie zgodności
 • Kompleksowa logistyka strony trzeciej (3PL)
 • Doradztwo w zakresie transakcji eksportowo-importowych i procedur celnych
 • Pomoc prawna i rozstrzyganie sytuacji konfliktowych przy przewozach ładunków w transporcie międzynarodowym

Dla firm transportowych

Bardzo cenimy naszą reputację, toteż współpracujemy wyłącznie z rzetelnymi firmami i fachowcami w dziedzinie przewozów drogowych.

INLOKO zaprasza firmy transportowe do stałej współpracy w zakresie międzynarodowych przewozów ładunków transportem samochodowym.

Bogate doświadczenie w zakresie organizacji przewozów międzynarodo- wych ładunków i współpraca z dużymi odbiorcami oraz nadawcami ładunków pozwalają INLOKO składać stałe całoroczne oferty przedsiębiorstwom transportowym dotyczące załadunków importowych oraz eksportowych ("w kółku") z / do krajów Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Kazachstanu, Uzbekistanu I innych krajów WNP. Zapewniamy przy tym szybką i gwarantowaną realizację Państwa faktur za usługi transportowe.

W celu otrzymania dodatkowych informacji lub nawiązania współpracy prosimy o kontakt z biurem INLOKO.

Wyślij do nas zapytanie:

Dla klientów Dla firm transportowych

Dla klientów

Dane transportowe:

Z:

Do:

Dane klienta:

-
-
Kod zabezpieczający

Dla firm transportowych - zgłaszanie pustych pojazdów

Dane transportowe:

Z:

Do:

Dane zgłaszającego:

-
-
Kod zabezpieczający

Ładunki

Firma INLOKO przewozi różnorodne ładunki, zaczynając od niewielkich ładunków łączonych i kończąc na partiach przemysłowych, ze szczególnym akcentem na przewóz ładunków, wymagających specjalnych warunków transportu.

Po otrzymaniu zlecenia na przewóz szczegółowo analizujemy życzenia klienta, typ ładunku, miejsce przeznaczenia, terminy dostawy i wybieramy najbardziej odpowiedni rodzaj transporu i optymalne drogi dostawy.

go

Ładunki

Nasza firma organizuje przewóz następujących ładunków:

 1. Ładunki specjalne
 2. Ładunki drobnicowe
 3. Ładunki niebezpieczne
 4. Ładunki łączone

Dostawę ładunków, niezależnie od ich rodzaju kontroluje dział specjalistyczny, posiadający niezbędną wiedzą z zakresu prawa i TSL oraz kontakty i wieloletnie doświadczenie.

W celu złożenia zlecenia na przewóz ładunku (lub uzyskania informacji o stawce) można złożyć zamówienie klikając tutaj, zgłosić się do naszego biura, bądź wysłać e-mail.

Ładunki specjalne

Ładunki wymagające specjalnych warunków transportu (termoizolacja / chłodzenie)

 • Świeże. Takie ładunki nie są poddawane obróbce zmieniającej ich stan naturalny.
 • Chłodzone. Ładunki o temperaturze od 0 do +4 stopni.
 • Głęboko zamrożone. Ładunki oziębione do temperatury -18ºC I niżej.
 • Podgrzane. Ładunki o temperaturze powyżej temperatury otaczającego powietrza.

Z zachowaniem warunków termicznych transportujemy:

 • Warzywa i owoce
 • Mięso i wyroby mięsne
 • Ryby i owoce morza
 • Wyroby mleczne
 • Czekoladę i wyroby cukiernicze
 • Rośliny i kwiaty
 • Produkty chemiczne i leki

Dla dostawy świeżych, schłodzonych, głęboko zamrożonych, podgrzanych, jak również wartościowych (drogich) ładunków INLOKO wykorzystuje specjalistyczny tabor samochodowy:

 • naczepy-chłodnie
 • naczepy izotermiczne
 • naczepy ze składaną ścianką, naczepy z systemem załadunku na dwóch poziomach, chłodnie dwukomorowe, w których można utrzymywać zarówno temperaturę dodatnią, jak i ujemną

W celu kontroli temperatury nasze środki transportu wyposażone są zawsze w termografy.

Ładunki drobnicowe

Do przewozu ładunków drobnicowych wykorzystujemy pociągi drogowe z naczepami kurtynowymi, ze zdejmowaną plandeką lub stałym dachem, o ładowności 20 t, objętości 86-92 m3, naczepy burtowe, zestawy tandem o objętości do 120m3, naczepy o wysokiej ładowności i wysokości części załadowczej 3000 mm. ponadgabarytowych i ciężkich.

Ładunki niebezpieczne

Ładunki niebezpieczne klasy 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6.1, 8, 9. Do transportu ładunków niebezpiecznych wykorzystujemy środki transportu wyposażone w komplety ADR oraz zezwolenia na przewóz ładunków niebezpiecznych.

Ładunki łączone

W zestawie ładunków łączonych INLOKO dostarcza ładunki od 1 m3 i większe. Taki wariant dostawy umożliwia przewóz jednym środkiem transportu kilku partii towarów zleconych przez różne firmy i przeznaczonych dla różnych odbiorców. W ten sposób możemy zaoferować korzystniejszą cenę przewozu każdego pojedynczego ładunku.

Dokumenty

go

Dokumenty

Niezbędne w naszej pracy są doświadczenie, kompetencje oraz... dokumenty. Posiadamy wszystkie niezbędne i wymagane prawem międzynarodowym dokumenty upoważniające nas do oferowania usług transportowych. Dla wszystkich zainteresowanych naszymi dokumetami - udostępniamy komplet dokumentów do weryfikacji naszych kompetencji.
Zapraszamy do współpracy.

Logistyka

INLOKO zapewnia skuteczne rozwiązania całościowe w zakresie logistyki koordynacji I transportu ładunków na korzystniejszych warunkach, zmniejszając w ten sposób koszty na wszystkich etapach łańcucha logistycznego.

go

Logistyka

W ramach łańcucha logistycznego INLOKO

 • organizuje transport ładunków pełnych lub częściowych od nadawców do centrów logistycznych – składów INLOKO w Polsce,
 • wykonuje w składach kontrolę jakości towaru zgodnie z normami uzgodnionymi z klientem, oznakowanie i etykietowanie ładunków,
 • kompletuje ładunki zgodnie z potrzebami klientów
 • dokonuje konsolidacji i przekierowania
 • sporządza dokumentację eksportową
 • zapewnia odprawę celną importową
 • dostarcza ładunki do miejsca przeznaczenia, podanego przez klienta.

Nasza firma może przejąć od klienta wszystkie prace związane z organizacją logistyki, proponując usługę zwaną. „logistyką strony trzeciej” (3PL), dzięki czemu klient uzyskuje możliwość maksymalnego skupienia się na swojej podstawowej działalności.

Jako dostawca całościowych usług logistycznych INLOKO proponuje klientom następujące korzyści:

 • możliwość obserwowania kolejnych stadiów dostawy towarów i wykonania zamówień
 • obniżenie kosztów operacyjnych oraz nakładów administracyjnych
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych i administracyjnych
 • zmniejszenia środków obrotowych dzięki redukcji ilości zapasów towarowych,
 • możliwość dokładnego obliczenia wydatków na logistykę
 • poprawę jakości i podwyższenie dostępności produktów, poziomu obsługi klientów, zmniejszenie rozmiaru inwestycji i wzrost rentowności zakładu
 • Możliwość nieograniczonego skupienia się na rozwoju i wzroście działalności podstawowej

Kontakt

go

Zapraszamy do kontaktu z nami

Tel: +48 22 273 90 50 - 54

Tel: +48 22 273 90 56 - 58

Tel: +7 495 279 49 59 - 109

 
e-mail: biuro@inloko.eu

 

Napisz do nas

Wiadomość
Kod zabezpieczający